Related how?

Biota (Life)
Virus (Viruses)
Riboviria

Orthornavirae (92190862)

Children (8 direct children, 5675 direct and indirect children):

Birnaviridae (tree size 18)

Permutotetraviridae (tree size 1)

Botybirnavirus (tree size 1)

Negarnaviricota (tree size 1747)
Negative-strand rna virus

Duplornaviricota (tree size 238)

Kitrinoviricota (tree size 898)

Lenarviricota (tree size 1392)

Pisuviricota (tree size 1372)